Polityka prywatności

W polityce prywatności zawarte są ważne informacje o tym, jak my, jako podmiot odpowiedzialny za dane osobowe, przetwarzamy dane osobowe naszych gości i klientów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Niniejsza polityka ma zastosowanie w sytuacjach, gdy Golden Moose („Golden Moose”, „my”, „nas” i „nasz”) przetwarza dane osobowe zebrane ze strony internetowej i innych kanałów cyfrowych, w których prowadzimy działania.

Korzystając z naszej strony internetowej i / lub innych kanałów cyfrowych, w których aktywnie przesyłasz nam informacje, zgadzasz się, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Polityka prywatności obowiązuje od 23.09.2018 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe procedury dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

DANE OSOBOWE

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować poprzez imię i nazwisko,PESEL, adres zamieszkania, adres IP lub inny element umożliwiający identyfikację.

Dane osobowe, które nam przekazujesz
Jako nasz klient możesz przekazać nam swoje dane osobowe przy składanym zamówieniu. Takie dane to przykładowo nazwisko, adres i dane kontaktowe.

Dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie lub strony trzeciej
Żadne dane osobowe nie są gromadzone bez Twojej zgody. Dane muszą zostać przekazane bezpośrednio przez Ciebie, na przykład za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub poprzez inny kanał cyfrowy.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

 • Obsługa Twoich zamówień i wypełnianie naszych zobowiązań wobec Ciebie jako klienta w związku ze złożonym przez Ciebie zamówieniem.
 • W celach marketingowych poprzez wykorzystanie plików cookies.
 • W celach marketingowych za pośrednictwem adresu e-mail.
 • Zapewnienie obsługi i polepszenie jakości obsługi klienta.

Odbiorca Twoich danych osobowych

Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej działalności, zarządzaniu stroną internetową, dostarczaniu zamówionych u nas towarów lub świadczeniu usług. Warunek jest taki, że strony te zgadzają się zachować poufność informacji i nie wykorzystywać ich do celów innych niż zgodnie z przeznaczeniem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo istnieje cel, dla którego zostały pierwotnie zebrane. Cel gromadzenia danych jest przedstawiony przy okazji udzielenia zgody.

Dane wrażliwe

Nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych o Tobie.

Twoje prawa

 • Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.
 • Masz prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe o Tobie przechowujemy. Raz w roku możesz to zrobić bezpłatnie.
 • Możesz również zażądać zmiany nieprawidłowych danych osobowych, które posiadamy o Tobie, oraz zażądać usunięcia danych osobowych, które posiadamy o Tobie.
 • Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zapisujemy.
 • Masz prawo sprzeciwić się temu, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 • Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Inspektoratu Ochrony Danych lub innego organu.

Kraj trzeci

Na stronie Golden Moose zamieszczane są linki do produktów stron trzecich oraz/lub następuje ich publikacja. Te strony internetowe działają niezależnie od nas.

Zmiany w polityce prywatności

Golden Moose zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce.
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-23

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@goldenmoose.com